Časté dotazy

pos4

Jak máme dítě přihlásit?
Kdy se dozvíme termín kurzu?
Co když jsme dítě přihlásili a termín nám nevyhovuje?
Jak probíhá úhrada kurzovného?
Kdy obdržíme Informace o odjezdu?
Jaký je orientační časový harmonogram kurzu?
Jak rozlišit úroveň malého bruslaře?
Půjčovna
Co když dítě onemocní před kurzem a nebude se moct kurzu zúčastnit?
Co když dítě onemocní během kurzu?
Co když je dítě nemocné, ale k lékaři nejdeme?
V jak velkých skupinách probíhá výuka bruslení?
Pojede se i když je špatné počasí (vítr, déšť)? Kurz proběhne i v tzv. mokré variantě, kdy po nutnou dobu najdeme jinou sportovní činnost pod střechou.
Co si děti mají vzít s sebou?
Jak bude výuka probíhat?
Dítě by dle mého názoru mělo být v jiné skupině. Co mám dělat?
Kde se děti budou přezouvat a svačit?
Jak je to se svačinou?
Co když některé dítě pláče?
Můžou se rodiče přijet podívat?
Kdy začínají a jak probíhají páteční minizávody?
Moje dítě již jezdí, má pro něj kurz smysl?
Jak dlouho bude probíhat výuka?
Kdo má za děti zodpovědnost?
Jak je zajištěna doprava?

Jak máme dítě přihlásit?

Veškeré kroky naleznete na hlavní straně v sekci Praktické informace – Návod na online přihlášení.

Kdy se dozvíme termín kurzu?

Termín Vašeho kurzu bude upřesněn v březnu po uzavření přihlášek, a to na základě konečného počtu zájemců, obsazenosti míst v autobuse a případného spojení s nejbližší školou.

Co když jsme dítě přihlásili a termín nám nevyhovuje?

V tomto případě proveďte odhlášení v on-line rezervačním systému a do Poznámky prosím uveďte datum odhlášení a důvod.

Jak probíhá úhrada kurzovného?

Po oznámení termínu kurzu pro Vaší školu obdržíte email s Podklady k úhradě s datem splatnosti. Současně po opětovném přihlášení do on-line systému budete mít tyto podklady k dispozici u údajů o Vašem dítěti. ( číslo účtu je mimojiné k dispozici v sekci Kontakty. Jako var.s.: uveďte číslo přihlášky. Do Zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a název školy).č.ú: 2400495822/2010

Kdy obdržíme Informace o odjezdu?

Zhruba 10 dní před konáním Vašeho kurzu obdržíte shrnutí všech nejnutnějších pokynů a požadavků společně s časovým harmonogramem odjezdu a příjezdu. Současně zasíláme tyto informace i vedení školy, aby je mohlo vyvěsit na nástěnku.

Jaký je orientační časový harmonogram?

Dopolední kurzy
7.30 – 8.00 odjezd od Vaší MŠ (s ohledem na vzdálenost od areálu)
08.45 – 09.00 příprava na výuku
09.00 – 11.00 kurz bruslení (včetně přestávky na odpočinek a svačinky)
11.00 – 11.15 příprava na odjezd
12.00 – 12.30 příjezd k Vaší MŠ

 

Odpolední kurzy
12.00 – 12.30 odjezd od Vaší MŠ (s ohledem na vzdálenost od areálu)
13.15 – 13.30 příprava na výuku
13.30 – 15.30 kurz bruslení (včetně přestávky na odpočinek a svačinky)
15.30 – 15.45 příprava na odjezd
16.15 – 16.45 příjezd k Vaší MŠ

 

Jak rozlišit úroveň malého bruslaře?

A – pokročilí / dítě jezdí samostatně, zvládá dlouhý odraz, brzdění, otočky a přešlapování
B – mírně pokročilí/ dítě zvládá základní postoj a přenášení váhy
C – úplný začátečník/ dítě ještě nestálo na bruslích

Pokud došlo u Vašeho dítěte ke zdokonalení dovedností před zahájením kurzu – prosíme zadejte tuto skutečnost do on-line rezervačního systému, nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením kurzu. Za účelem dynamického průběhu první výukové hodiny- rozdělujeme děti do skupiny již 2 pracovní dny před konáním kurzu. Na informace podané koordinátorce v den odjezdu u busu nemůžeme brát již zřetel. Děkujeme za pochopení.

Půjčovna

V případě této aktivity půjčovné nenabízíme s ohledem na nižší pořizovací hodnotu než je kompletní lyžařské vybavení a současně podpořené snahou, aby dítě mělo „na čem pokračovat:) – neboť za nás můžeme slíbit, že Vašeho potomka bruslit naučíme !Rodičům doporučujeme zakoupit brusle s nastavitelnou velikostí, která vydrží až tři roky. Jen prosíme dohlédnout, aby měly GUMOVÁ ne plastová kolečka.

Co když dítě onemocní před kurzem a nebude se moct kurzu zúčastnit?

V případě odhlášení dítěte z kurzu před jeho zahájením z důvodu vážné nemoci můžete uplatňovat náhradu plnění ve výši 80% stornopoplatku organizátora na smluvní pojišťovně. Jeho výše je stanovena dle délky času mezi odstoupením od smlouvy a prvním dnem akce. (Konečná výše plnění je plně v kompetenci smluvní pojišťovny, do ceny akce se nezapočítává platba za samotné pojištění). V případě, že se podaří zabezpečit záměnu ve formě náhradníka, a to do 3 pracovních dní před zahájením kurzu –  vracíme 90% částky zpět. Pro rychlé a bezproblémové řešení pojistné události postupujte dle odkazu na Odhlášení z důvodu nemoci

Co když dítě onemocní během kurzu?

Postup je naprosto stejný jako v případě onemocnění před kurzem. Pojišťovna Vám vrátí 80% nevyčerpané částky.

Co když je dítě nemocné, ale k lékaři nejdeme?

Pokud máte zájem o čerpání náhrady storna kurzu, je nutné k lékaři zajít a dodat potvrzení od lékaře.

V jak velkých skupinách probíhá výuka bruslení?

Děti jsou do skupin rozděleni dle výkonnosti na základě Vašeho údaje v přihlášce. Na instruktora připadá v průměru 7-9 dětí. V průběhu kurzu se však v rámci zajištění bezpečnosti a současně i efektivnosti výuky počet ve skupinkách aktuálně přizpůsobuje daným okolnostem a dochází i k nerovnoměrnému rozložení skupiny či k přechodnému spojení. Výuka se odvíjí od výkonnosti nejslabšího člena skupiny.

Pojede se i když je špatné počasí (vítr, déšť)? Kurz proběhne i v tzv. mokré variantě, kdy po nutnou dobu najdeme jinou sportovní činnost pod střechou.

V případě extrémního počasí (závisí na posouzení organizátora) Vám navrhneme náhradní termín. V případě, že již žádný termín nebude volný, bude vám vráceno 90% zaplacené částky. Tato částka pokrývá nemalé náklady, které jsou spojené s přípravou sezony. Celý projekt, jeho přípravu a průběh financujeme z vlastních prostředků, bez dotací či sponzorských darů a částka za kurz je kalkulována při nákladech na minimální zatížení rodičů. Děkujeme za pochopení.

Co si děti mají vzít s sebou?

Dítě odjíždí od školy již ve sportovním oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí. Dohlédněte, aby nevozilo nadbytečné svršky, hračky a sladkosti! (Upozornění pro děvčátka: sponky a copánky mohou pod přilbou tlačit – přizpůsobte úpravu vlasů situaci. )

Dítě odjíždí od školy již ve sportovním oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí. Dohlédněte, aby nevozilo nadbytečné svršky, hračky a sladkosti! (Upozornění pro děvčátka: sponky a copánky mohou pod přilbou tlačit – přizpůsobte úpravu vlasů situaci. )

V den odjezdu přineste k autobusu/do školy:

  • Brusle: funkční a správně seřízené, ideálně s gumovými a ne (tvrdými) plastovými kolečky
  • Přilbu: na brusle nebo na kolo
  • Chrániče: sadu na zápěstí, lokty a kolena

Sluneční brýle jsou z důvodu bezpečnosti zakázány!

Podstatné je viditelné podepsání (jméno + škola) nejlépe lakovým fixem. Je omyvatelný acetonem,  takže lze použít i na věci zapůjčené. Na „čelo“ přilby prosíme nalepte samolepku s  křestním jménem dítěte!!

Vybavení zůstává po celou dobu trvání kurzu v areálu a vrací se zpět poslední den.

Jak bude výuka probíhat?

Jedná se o skupinovou výuku bruslení. Děti jsou rozřazeny do skupin podle výkonnosti, kterou udali rodiče na přihlášce. Během prvního dne jsou děti přeřazovány dle aktuálních dovedností. Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny. Pokud bude některé z dětí postupovat ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude podle možností organizátora přeřazeno do pokročilejší skupiny. Cílem kurzu je osvojení si základních dovedností, popř. jejich rozvoj formou zábavných her. Kurz je ukončen minizávody. Jeden den může být věnován výletu na bruslostezku (pokud bude mít min.80%dětí schopnosti pokročilého bruslaře) Ostatní budou trénovat v areálu. U pokročilých dětí instruktoři zkontrolují aktuální dovednosti a poté přizpůsobí výuku zjištěné úrovni.

Dítě by dle mého názoru mělo být v jiné skupině. Co mám dělat?

Pokud žádáte převedení dítěte do jiné skupiny v průběhu kurzu, bude pokročilost dítěte zkonzultována s příslušným instruktorem a na základě jeho vyjádření bude případně dítě přeřazeno. Prosíme rodiče, aby hodnotili dovednosti svých dětí reálně. Děti jsou ve skupině cca 7 dětí a musí být zachovány bezpečnostní předpisy, tzn. dítě musí být zcela zřejmě schopné samostatně zastavit a měnit směr pokud se má zařadit mezi pokročilé.

Kde se děti budou přezouvat a svačit?

Na přezouvání a svačinu mají děti dostatek prostoru v krytém stanu přímo v areálu.

Jak je to se svačinou?

V polovině výuky je plánovaný čas na svačinu, kterou zajišťuje MŠ (pokud není s MŠ dohodnuto jinak). Děti navštěvující ZŠ si vozí vlastní svačinku. V areálu budou po celou dobu k dispozici nápoje.

Co když některé dítě pláče?

Některé, zvláště ty nejmenší děti pláčou po mamince nebo protože nezvládají nové prostředí. Instruktoři se je snaží zabavit, motivovat, odměňovat. Je na zvážení rodičů, zda přihlásit dítě, pokud mají pochybnosti, zda kurz zvládne. Jedná se o skupinovou výuku lyžování, proto se instruktor bohužel nemůže věnovat pouze 1 dítěti. Pokud dítě dlouhodobě pláče tak, že není schopné absolvovat výuku, je dítě svěřeno p. učitelce ze školky.

Můžou se rodiče přijet podívat?

Rodiče se mohou přijet podívat, nemohou však využívat společnou dopravu autobusem. Zvažte prosím svou účast – mnohdy je kontraproduktivní. Děti se nesoustředí a výsledek naší práce se rozplyne. Prosíme rodiče – pokud dorazí: aby sledovali výuku z povzdálí (nejlépe tak, aby je děti neviděly), nezasahovali do výuky a nechodili do převlékacích prostor. Přítomnost rodičů, kteří nerespektují tyto pravidla výrazně narušuje výuku a snižuje kvalitu kurzu. K návštěvě areálu doporučujeme využít poslední den kurzu – kdy se konají závěrečné minizávody a slavností vyhlášení výsledků. Pro všechny děti jsou připraveny medaile a diplomy. Neodvádějte prosím děti dříve, neodnášejte jejich vybavení. Před vyhlášením se děti ve stanu přezouvají a instruktoři vše připraví k odvozu před autobus. Po dohodě s Organizátorem je v tuto dobu možné po odškrtnutí z evidence vybavení odebrat. Děkujeme za pochopení.

Kdy začínají a jak probíhají páteční minizávody?

Závěrečné minizávody jsou opět přizpůsobeny jednotlivým výkonnostním skupinám. Dopolední závody začínají cca v 10:00, odpolední cca ve 14:00 (každý týden se časy mírně liší). Do té doby děti trénují na trati, probíhá výuka. Jezdí se po jednotlivých družstvech, aby ostatní děti zbytečně nestrávily čas čekáním. Nestresujeme je časy – naopak připomínáme, že se do závěrečného vyhodnocení promítá práce za celý týden včetně pokroku, zájmu a chuti. Po závodech je připraveno slavnostní vyhodnocení a společné focení. Současně vás prosíme, abyste si během výuky neodváděli děti dříve a neodnášeli jejich soukromé vybavení, např. před vyhlášení. Instruktoři děti přezují a nachystají všechno vybavení před stan a následně po dohodě s vámi a vyškrtnutí stavu – vám věci předají.

Moje dítě již jezdí, má pro něj kurz smysl?

Samozřejmě, že kurz má smysl pro každé dítě, nehledě na jeho dovednosti. Každé další cvičení pomáhá dítěti zlepšovat se. Ale záleží na zvážení každého z rodičů, zda budou akceptovat podmínky skupinové výuky. V každém případě je dětem lépe při pohybu na čerstvém vzduchu!

Jak dlouho bude probíhat výuka?

Výuka probíhá průměrně 2 x 50min. každý den (pokud není s MŠ dohodnutou jinak). Pokud je výuka z důvodu pozdního příjezdu autobusu zkrácena, v dalších dnech se zameškané minuty postupně dohánějí. Z důvodu vyhlašování výsledků je poslední hodina v týdnu zkrácena na 40min. Doba výuky na bruslostezce může být ovlivněna dopravní situací a jinými vlivy.

Kdo má za děti zodpovědnost?

Kurz je organizován ve spolupráci s MŠ/ZŠ. Instruktoři si přebírají děti po jejich příjezdu autobusem do areálu. Po celou dobu výuky, přestávky na svačinku, přípravu na výuku a na odjezd jsou děti v péči instruktorů, kteří za ně mají plnou odpovědnost. Pedagogové pečují o děti během přepravy a pomáhají instruktorům s chozením dětí na WC, s rozdáváním svačinek apod.

Upozorňujeme, že se jedná o aktivitu, u které mže dojít k pádu.

Jak je zajištěna doprava?

Dopravu zajišťují naši smluvní dopravci. Všechny typy autobusy, mikrobusy, multivany, trasportéry, mají platné pojištění a koncesi. S dopravci spolupracujeme dlouhodobě a máme k nim plnou důvěru.

Doporučujeme zákonným zástupcům účastníkům soustředění, aby si prostudovali Všeobecné-podmínky Přihlášením dítěte do systému dáváte souhlas s jejich obsahem.

Můžete sdílet: