Odhlášení z důvodu nemoci

Mrzí nás, že se Vaše dítě nemůže zúčastnit projektu Hravé inline.

Dle Všeobecných podmínek se zrušení účasti ze strany účastníka nebo jeho zákonného zástupce řídí následovně:

5. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA AKCE NEBO JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

5.1. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně, dle pokynů ke konkrétní akci (např.přes přihlašovací systém). Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:

a) 25 a více dnů 50% z ceny akce,

b) 24 – 8 den 85% z ceny akce,

c) při stornu 7 – 1 den  před zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci 100% z ceny akce.

5.2. Odškodné se nezapočítává v případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně, dle pokynů ke konkrétní akci. Kurzovné bude vráceno do 30 dnů od ukončení kurzu.

5.3. V případě zrušení účasti z důvodu nemoci, zranění znemožňující účast na akci nebo vážných osobních důvodů (dle podmínek pojišťovny) účastníka, může účastník nebo jeho zákonný zástupce uplatňovat vzniklou škodu na smluvní pojišťovně organizátora akce (výše plnění je plně v kompetenci smluvní pjišťovny). Do odškodnění se nezapočítává platba za samotné pojištění.

Pro rychlé a bezproblémové řešení pojistné události postupujte prosím následovně:

  • Vytiskněte si formulář pojišťovny: Pokud dítě onemocnělo před konáním kurzu  – Zrušeni cesty. Pokud dítě onemocnělo v průběhu konání kurzu  – Oznámení PÚ z pojištění přerušení cestovní služby a pojištění nevyužité cestovní služby.
  •  Vyplňte POUZE všechna oranžově označená pole příslušného formuláře. Nezapomeňte se podespat.
  • Navštivte Vašeho dětského lékaře a nechte si vystavit potvrzení o nemoci k příslušnému datu kurzu. (stačí pouze Výměnný list, lékař nemusí vyplňovat údaje do formuláře).
  • Vytiskněte či zkopírujte potvrzení o zaplacení kurzu. Při platbě převodem na účet stačí kopie výpisu z účtu ( ostatní platby začerněte).
  • Vyplněný formulář, spolu s potvrzením od lékaře a kopií dokladu o zaplacení kurzu zašlete na adresu: Předškolní sport s.r.o., Pojistné události, Pod Hůrkou 116, Černolice, 252 10.

Děkujeme!

 

Všeobecné podmínky Předškolní sport

Můžete sdílet: