Pojištění dítěte

3_Kooperativa_RGB

Po celou dobu konání kurzu, který uskutečníme ve spolupráci s MŠ/ZŠ je dítě pojištěno u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s.. (netýká se Kroužků HL a skupinové HI bez účasti MŠ/ZŠ, individuální výuky HI). Jedná se o úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nevyužité cestovní služby a dodatkové služby pojištění pro případ zrušení cestovní služby. 

V případě odhlášení dítěte z kurzu před jeho zahájením z důvodu vážné nemoci můžete uplatňovat náhradu plnění ve výši 80% stornopoplatku organizátora na smluvní pojišťovně. Jeho výše je stanovena dle délky času mezi odstoupením od smlouvy a prvním dnem akce. (konečná výše plnění je plně v kompetenci smluvní pojišťovny, do ceny akce se nezapočítává platba za samotné pojištění).  V případě, že se podaří zabezpečit záměnu ve formě náhradníka, a to do 3 pracovních dní před zahájením kurzu – vracíme zpět 90% částky.

 

K uplatnění náhrady je nutné písemné vyjádření lékaře na příslušném formuláři (v sekci Ke stažení) Zruseni-cesty

V situaci, kdy dítě přeruší účast během kurzu  můžete uplatnit pojištění nevyužité cestovní služby na náhradu nákladů uznaných pojišťovnou na nespotřebované cestovní služby ve výši 80%. I v tomto případě je nutné  nahlásit událost ihned organizátorovi kurzu a současně dodržet postup uvedený výše.

K uplatnění náhrady je nutné písemné vyjádření lékaře.

Kompletní postup naleznete: Odhlášení z důvodu nemoci, viz. Všeobecné podmínky, sekci Ke stažení.

 

Můžete sdílet: