Průběh výuky

Jedná se o skupinovou výuku bruslení. Děti jsou rozřazeny do skupin podle výkonnosti, kterou udali rodiče na přihlášce. Během prvního dne jsou děti přeřazovány dle aktuálních dovedností. Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny. Pokud bude některé z dětí postupovat ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude podle možností organizátora přeřazeno do pokročilejší skupiny. Cílem kurzu je osvojení si základních dovedností, popř. jejich rozvoj formou zábavných her. Kurz je ukončen minizávody. Jeden den může být věnován výletu na bruslostezku (pokud bude mít min.80%dětí schopnosti pokročilého bruslaře) Ostatní budou trénovat v areálu. U pokročilých dětí instruktoři zkontrolují aktuální dovednosti a poté přizpůsobí výuku zjištěné úrovni.

! Pozor jedná se o aktivitu, při které může dojít k pádu.

Úroveň malého bruslaře:
A pokročilí / dítě jezdí samostatně, zvládá dlouhý odraz, brzdění, otočky a přešlapování
B mírně pokročilí/ dítě zvládá základní postoj a přenášení váhy
C úplný začátečník/ dítě ještě nestálo na bruslích

Můžete sdílet: